Meer dan 10 jaar SEO ervaring als interim oplossing.

Prijs op

Aanvraag

Wanneer een Interim SEO?

Waarom een interim SEO oplossing?

Uiteenlopende oorzaken kunnen aan de voet liggen van SEO als interim oplossing. Maar bijna altijd is het een tijdelijke oplossing. Daarom is het belangrijk dat iemand snel mee kan draaien binnen een online marketing of development team. Doordat ik als SEO-specialist al velen vormen heb mogen aannemen, sluit ik eenvoudig aan bij het bestaande team. Als SEO’er heb ik daarnaast aan uiteenlopende opdrachten gewerkt van ingewikkelde technische implementaties tot het trainen van afdelingen bij het incorporeren van SEO in de werkzaamheden. Hierbij probeer ik ervoor te zorgen dat binnen de tijd van de opdracht er een robuust plan ligt, kwalitatieve producten worden opgeleverd en kennis niet verloren gaat zodra de opdracht afgelopen is. Op deze manier probeer ik bij elke interim SEO opdracht om zoveel mogelijk waarde toe te voegen en niet slechts wat ballen hoog te houden.

Bij implementatie van een groot project waar een paar extra handen nodig zijn. Denk aan het herbouwen van een website of een technische implementatie.

Wanneer je over wil stappen naar een nieuw (online) marketing bureau en onafhankelijk advies wil bij de selectie procedure.

Doordat er meer werk is dan het team aankan of er juist binnen het team een gat is ontstaan. Bijvoorbeeld door zwangerschap, vertrek van/of doorgroeien van een collega.

Omdat er behoefte is aan het inhouse halen van het SEO-team en er hulp nodig is bij het opzetten hiervan. Denk aan aannemen, werkwijze, strategie, rapportage etc.

Hoe werkt het?

Het is niet heel ingewikkeld. Echter wat wel bijzonder belangrijk is, is dat er een match is tussen mij en het team. Daarnaast moet het een helder en afgebakend project (kunnen) zijn. Want als we niet weten waar we naartoe werken, of beide een andere richting in gedachten hebben, dan komen we niet op dezelfde eindbestemming aan. En dat zou zonde zijn.

Aanvraag

Doe een aanvraag voor de interim SEO oplossing via de website.

1.

Intake

Tijdens een intake gesprek leren we elkaar beter kennen. Kom ik graag meer te weten over de SEO opdracht en kijken we of er een match is.

2.

Voorwerk

Wanneer we samen deze opdracht aan gaan, dan probeer ik om zo snel mogelijk up and running te zijn met het team, de organisatie en de opdracht.

3.

Aan de slag

Als de opdracht eenmaal is gestart ga ik aan de slag met het uitvoeren en werken naar de belangrijkste doelen. Dit alles in duidelijke samenspraak met de opdrachtgever.

4.

Wat kost het?

Op Aanvraag